Beveiliging 2.0

Naast het beveiligen van locaties en mensen, zorgen wij voor véél meer zaken die dagelijks aan de orde zijn, maar die vaak over het hoofd gezien worden. Voor ons is er geen andere manier dan werken als Beveiliging 2.0 
Onze mensen zijn in het bezit van een VCA-VOL certificaat, zijn BHV gecertificeerd en in het bezit van EHBO diploma en zijn getraind in brandpreventie of opgeleid als brandwacht.
Dat houdt in dat wij meer zien en de volledige omgeving in de gaten houden. 

Zijn er bouwvakkers aanwezig die zich niet aan de bouwvoorschriften houden of die onveilig werken, dan zullen wij daarvan melding maken. Wordt bepaalde apparatuur niet op de juiste manier of volgens afspraken gehanteerd, dan zullen wij deze mensen daarop wijzen. Is er een locatie die gevaar kan opleveren en niet als zodanig is aangemerkt, dan zullen wij dit bij u aangeven. 
Wij zijn ons bewust van alles wat er speelt en leveren daardoor de beveiliger 2.0 die ook ongevraagd advies kan geven, alles om de volledige situatie te verbeteren en te beveiligen. Gebeurd er onverhoopt toch iets dan kunnen wij EHBO toepassen of andere gepaste actie ondernemen.

Neem contact met ons op