RIJKSGEDIPLOMEERDE EN INDUSTRIËLE BRANDWACHTEN

Rijksgediplomeerde brandwachten hebben de volledige brandweeropleiding gevolgd binnen een brandweerkorps of een rijkserkende opleidingsinstantie. Hij of zij is in het bezit van een diploma Manschap A of hoger. Veel van de brandwachten hebben dan ook vaak nog aanvullende specialistische opleidingen ernaast gevolgd. 
U ziet onze brandwachten dan ook vaak rondlopen in de gebouwen om de brandveiligheid te controleren. Zij doen tijdens een calamiteit de eerste inzet, eventueel ondersteund door het BHV-team van de locatie, totdat de brandweer of andere hulpverleningsinstantie ter plaatse zijn.
Waar kunt u deze brandwachten inzetten denk hierbij aan :

Scholen / Universiteiten
Ziekenhuizen / Verpleeghuizen
Festivals / Evenementen
Gebouwen die gerenoveerd worden of tijdelijk niet voldoen aan de brandveiligheid
Bioscopen / Theaters
Winkelcentra's 
Industriële brandwachten houden toezicht bij brandgevaarlijke onderhoudswerkzaamheden. Ze verlenen toezicht bij ‘heetwerk’ als las- en slijpwerken en dakwerken waarbij gewerkt wordt met branders. Daarnaast kunnen zij gasmetingen verrichten. Bij onverhoopte calamiteiten ondernemen ze schade- en letselbeperkende actie en zetten de assistentie van hulpdiensten in werking. Bij industriële werken in afgesloten ruimten, zoals silo’s, kelders, tanks, schachten e.d., houden onze mangatwachten aan de buitenzijde toezicht op veiligheid. Ze staan in contact met de werknemer, zorgen voor registratie van in- en uitgaande personen en hebben een controlerende taak op naleving van verplicht gestelde veiligheidseisen. Bij calamiteiten wordt gealarmeerd en schade- en of letselbeperkend gehandeld. Deze brandwachten worden vaak ingezet om de brandveiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij: 

Storing/onderhoud BMI (brandmeldinstallatie)
Storing/onderhoud sprinklerinstallatie
Onderhoud, denk aan lassen, snijbranden, slijpen etc.
Werkzaamheden waarbij mogelijk gevaarlijke gassen ontstaan/vrijkomen
Werkzaamheden bij besloten ruimten